Baumaschinen-Modelle.net

Komatsu WF450-3

Foto Komatsu WF450-3
Größenvergleich

Foto Komatsu WF450-3
Heckansicht, linke Seite

Foto Komatsu WF450-3
Hintere Pendelachse

Foto Komatsu WF450-3
Heckansicht, rechte Seite

Foto Komatsu WF450-3
Caterpillar 836G und Komatsu WF450-3

Foto Komatsu WF450-3
Komatsu WA450-3 und WF450-3