Baumaschinen-Modelle.net

Mercedes-Benz / Goldhofer Actros 4160 / SPZ-DH8-83/80 – „Franz Bracht“

Foto Mercedes-Benz / Goldhofer Actros 4160 / SPZ-DH8-83/80 – „Franz Bracht“
Größenvergleich

Foto Mercedes-Benz / Goldhofer Actros 4160 / SPZ-DH8-83/80 – „Franz Bracht“
Heckansicht

Foto Mercedes-Benz / Goldhofer Actros 4160 / SPZ-DH8-83/80 – „Franz Bracht“
Schwerlastturm der Zugmaschine

Foto Mercedes-Benz / Goldhofer Actros 4160 / SPZ-DH8-83/80 – „Franz Bracht“
Rechte Seite

Foto Mercedes-Benz / Goldhofer Actros 4160 / SPZ-DH8-83/80 – „Franz Bracht“
Vorbild zum Modell