Baumaschinen-Modelle.net

Komatsu GD655 w/ plow

Picture Komatsu GD655 w/ plow
Comparison of size

Picture Komatsu GD655 w/ plow
Rear view

Picture Komatsu GD655 w/ plow
Extra blade in up…

Picture Komatsu GD655 w/ plow
…and down position.

Picture Komatsu GD655 w/ plow
Seen from above

Picture Komatsu GD655 w/ plow
Comparison of size

Picture Komatsu GD655 w/ plow
Driver’s cab

Picture Komatsu GD655 w/ plow
“Lose” mounting of the front plow

Picture Komatsu GD655 w/ plow
Two graders side by side