Baumaschinen-Modelle.net

John Deere / Waratah 2954D Processor / HTH624C

Picture John Deere / Waratah 2954D Processor / HTH624C
Comparison of size

Picture John Deere / Waratah 2954D Processor / HTH624C
Service hatches at the engine compartment

Picture John Deere / Waratah 2954D Processor / HTH624C
Service hatches at the engine compartment

Picture John Deere / Waratah 2954D Processor / HTH624C
Rear view

Picture John Deere / Waratah 2954D Processor / HTH624C
Right-hand side

Picture John Deere / Waratah 2954D Processor / HTH624C
John Deere 2954D with a log

Picture John Deere / Waratah 2954D Processor / HTH624C
The processor head with a log

Picture John Deere / Waratah 2954D Processor / HTH624C
John Deere 2954D as live heel loader and log processor