Baumaschinen-Modelle.net

ABI MDBA 3500, HPZ – „ThyssenKrupp“

Picture ABI MDBA 3500, HPZ – „ThyssenKrupp“
Drilling drive with auger

Picture ABI MDBA 3500, HPZ – „ThyssenKrupp“
Hydro Press System HPZ

Picture ABI MDBA 3500, HPZ – „ThyssenKrupp“
HPZ working

Picture ABI MDBA 3500, HPZ – „ThyssenKrupp“
ABI accessories, in ABI and ThyssenKrupp livery