Baumaschinen-Modelle.net

Liebherr / Mantovanibenne (MBI) R 922 V – “Casutt”

Picture Liebherr / Mantovanibenne (MBI) R 922 V – “Casutt”
Comparison of size

Picture Liebherr / Mantovanibenne (MBI) R 922 V – “Casutt”
Rear view

Picture Liebherr / Mantovanibenne (MBI) R 922 V – “Casutt”
Rear view, righthand side

Picture Liebherr / Mantovanibenne (MBI) R 922 V – “Casutt”
Righthand side

Picture Liebherr / Mantovanibenne (MBI) R 922 V – “Casutt”
Comparison of size with concrete cutter

Picture Liebherr / Mantovanibenne (MBI) R 922 V – “Casutt”
Scrap shear mounted

Picture Liebherr / Mantovanibenne (MBI) R 922 V – “Casutt”
Mounted concrete crusher

Picture Liebherr / Mantovanibenne (MBI) R 922 V – “Casutt”
Liebherr R922 V in Liebherr livery as well as Wilko Wagner, Basses Allservice liveries and Casutt