Baumaschinen-Modelle.net

Wirtgen W210Fi – “Kutter”

Picture Wirtgen W210Fi – “Kutter”
Comparison of size

Picture Wirtgen W210Fi – “Kutter”
Rear view

Picture Wirtgen W210Fi – “Kutter”
Rear view, righthand side

Picture Wirtgen W210Fi – “Kutter”
Righthand side

Picture Wirtgen W210Fi – “Kutter”
Engine mock-up

Picture Wirtgen W210Fi – “Kutter”
Large Wirtgen cold milling machines in Kutter livery: W250i und W210Fi

Picture Wirtgen W210Fi – “Kutter”
Wirtgen W210Fi in Wirtgen and Kutter livery